+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
  • Czech220
  • English543
  • Polish365
  • Serbian475
  • Slovak

Uroczystość z tytułu 200 suszarki STELA i 500.000 t w silosach BROCK i BIN

Uroczystość z tytułu 200 suszarki STELA i 500.000 t w silosach BROCK i BIN

Uroczyste uruchomienie linii do przetwarzania zbiorów na terenie ZD Jiřice koło Miroslavi, jej dostawca, spółka Pawlica, połączył z obchodami z tytułu wybudowania 200 suszarki Stela i osiągnięcia ogólnej pojemności 500 000 ton w ocynkowanych silosach Brock i Bin w ČR. Całkowita pojemność magazynowa wynosi 33 100 t. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele dostawców podstawowych urządzeń technologicznych.

Jak już na wstępie stwierdził inż. Petr Pawlica, MBA, pełnomocnik firmy PAWLICA s. r. o., historia linii zaczęła się przed trzema laty, kiedy inż. Josef Kolář ze swoimi współpracownikami nabył Spółdzielnię Rolniczą Jiřice koło Miroslavi i zaplanował rozbudowę linii do przetwarzania zbiorów. „Zlecił on naszej firmie opracowanie projektu urządzenia o dużej wydajności. Duszą całego projektu był mój ojciec, inż. Rudolf Pawlica, CSc., który byłby bardzo szczęśliwy, gdyby mógł razem z nami zobaczyć tę linię,“ wspomniał inż. P. Pavlica, który oprowadził następnie gości po całej instalacji.

Wybrali pompę do zboża

Zaczniemy od przyjęciowego kosza mobilnego, który ma długość 16 m i pojemność 80 t. W hali, w której jest umieszczony znajdują się również zbiorniki spedycyjne o pojemności 4 x 30 t i 1 x 30 t na odpady do wykorzystania. Inż. Pawlica zwrócił uwagę, że kosz jest nietypowy dlatego, że jest dzielony. „Ten wariant umożliwia nam na przykład nie zagłębianie się daleko w ziemię, co stanowi zaletę przy problemach z wodą gruntową albo przy regulacji odbioru i wydajności linii,“ dodał. Kosz jest lokalnym produktem, a firma Pawlica dostarcza go do wszystkich instalacji. Nawiązujące do niego przenośniki o wydajności 120 t/godz. (każdy) dostarczyła firma Skandia Elevators AB. Na końcu są one podłączone do kolejnego przenośnika, a tam zaczyna się system pompy do zboża spółki Hutchinson. Z pierwszym poprzecznym przenośnikiem współpracuje pompa do zboża o wydajności 250 t/godz., która zasila oczyszczarkę, albo może pracować do silosa, mówił dalej inż. Pawlica. Pompy zbożowe jego zdaniem upraszczają całą konstrukcję. Nie są potrzebne żadne korytarze i skomplikowane adaptacje budowlane.

Oczyszczarka oszczędza nie tylko powietrze

Oczyszczarka spółki Gebruder-Ruberg, model RVS 240, zgodnie z dokumentami producenta potrafi oczyścić na godzinę do 240 t pszenicy, 180 t rzepaku albo 210 t kukurydzy. „Wykorzystuje ona okrężny ruch sit. Oczyszczarka ma na przykład recyrkulację powietrza, korzysta z niewielkich cyklonów. Tylko 10 % powietrza pobiera na wejściu, a 10 % powietrza z pyłem usuwa na zewnątrz. To nam umożliwia mniejsze zużycie energii i zastosowanie mniejszych silników i cyklonów. Oczyszczarka  ma automatyczny załadunek. Czujniki kontrolują wysokość materiału na sitach i otwierają i zamykają klapy,“ stwierdził inż. Pawlica oraz dodał, że z tą oczyszczarką praktycznie nie ma problemów. Oczyszczone zboże wędruje do suszarki Stela MDB-XN 1/13 SU. Jej wydajność suszenia zboża wynosi przy zmniejszeniu wilgotności z 19 % na 15 % razem 50 t/godz., dla kukurydzy jest przy zmniejszeniu wilgotności z 30 % na 15 % razem 18,5 t/godz.

W całej instalacji dominują oczywiście ocynkowane silosy firmy Brock, o wysokości 30,63 m. Jedna czwórka mieści 4508 t, a druga 3646 t. Z tej samej firmy jest też zbiornik akumulacyjny o pojemności 475 tSilosy mają perforowana podłogę, a wszystkie urządzenia technologiczne znajdują się pod nią są oczywiście skutecznie wentylowane i mają termometry w wewnętrznym okablowaniu

Inż. Pawlica zwrócił uwagę, że częścią linii jest duża komora pyłowa. Jest do niej odprowadzany cały pył z oczyszczarki i suszarki. „Komora pyłowa jest szczelna i wywozi się ją ładowarką czołową co dwa do czterech dni, zależnie od intensywności produkcji. Kwestię pyłu i hałasu trzeba rozwiązywać w przypadku każdej linii ze względu na obowiązujące przepisy prawne,“ podsumował inż. Pawlica.

Współpraca ogólnoświatowa

Jak wspomniał inż. Josef Kolář, prezes ZD Jiřice i dyrektor Holdingu Rhea, do którego spółdzielnia należy razem z innymi firmami, linia do przetwarzania zbiorów jest podsumowaniem ich starań o osiągniecie samodzielności w zakresie możliwości składowania i przetwarzania plonów. „Spółdzielnia zalicza się do systemu, który jest połączony majątkowo i własnościowo i dlatego działa, jako jeden organizm, a to dzieło łączy się z celami całej naszej grupy. W zasadzie chodzi o trzecią linię tego rodzaju, którą razem ze spółką Pawlica wybudowaliśmy w ostatnich trzech latach. W ten sposób osiągnęliśmy całkowitą pojemność magazynową w wysokości 70 000 ton,“ powiedział inż. Kolář. Dodał, że holding gospodaruje na około 15 000 ha i produkuje na nich około 70–75 tys. t towarów masowych, które teraz może już przechowywać. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego dzieła. Przypomniał, że w tym roku ze względu na warunki klimatyczne możliwości nowej linii nie zostały wykorzystane nawet w trzeciej części.

Thomas Laxhuber, dyrektor spółki Stela Laxhuber GmbH, stwierdził, że z inż. Rudolfem Pawlicou kontaktowali się najpierw w roku 1988, a siedem lat później dostarczyli do ČR pierwszą suszarkę Stela. Podczas następnych jedenastu lat przybyło ich już sto, a w tym roku zbudowali dwusetny egzemplarz. John Haugh, v wiceprezydent d/s handlu zagranicznego amerykańskiej firmy Global Industries, Inc. reprezentował wydział Hutchinson. „Uważamy za wielki zaszczyt, że możemy współpracować z firmą Pawlica. Możecie produkować najlepsze urządzenia na świecie, ale jeżeli nie macie lokalnego partnera, który orientuje się w swojej pracy i robi do dobrze, to i tak najważniejsze ogniwo w łańcuchu,  czyli klient końcowy nie dostanie tego, czego potrzebuje,“ podkreślił.. W tym samym duchu wypowiedział się też Bruce Mitchell, menedżer handlu i eksportu na teren Europy, Środkowego Wschodu i Afryki firmy Brock. „Silosy produkujemy od pięćdziesięciu lat. To jest bardzo ważna okoliczność, z której człowiek może być dumny,“ dodał z tym, że z firmą Pawlica współpracuje już od dziesięciu lat.