+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1043
  • English1046
  • Polish1047
  • Slovak

Uroczystości jubileuszowe

Uroczystości jubileuszowe połączone ze zwiedzaniem naszej największej linii do przetwarzania płodów rolnych po zbiorach.

Pod koniec sierpnia spółka Pawlica s.r.o. obchodziła razem ze swoimi klientami i dostawcami urządzeń technologicznych bardzo ważny jubileusz. Od roku 1998 w Republice Czeskiej i za granicą nasza spółka wybudowała ocynkowane silosy zbożowe o łącznej pojemności przekraczającej milion metrów sześciennych.

Firma Pawlica s.r.o. dostarcza rolnikom w Republice Czeskiej urządzenia i kompletne linie technologiczne „pod klucz“ stosowane do suszenia, czyszczenia i przechowywania masowych produktów roślinnych. Silosy BROCK i BIN buduje się już od roku 1998, przy czym w tym roku udało się sprzedać klientowi jubileuszowy, milionowy metr sześcienny silosa magazynowego. Ten sukces należało uczcić. Uroczysta impreza odbyła się pod koniec sierpnia w Hostěradicích na terenie spółki AGROSERVIS TRADING a.s., która dzięki swoim 155.000 metrom sześciennym dysponuje największymi możliwościami magazynowymi w Republice Czeskiej.

Słowo wstępne na początku uroczystości wygłosił Dyrektor Generalny spółki Pawlica s.r.o., inż. Petr Pawlica, MBA. „Jest dla mnie ogromnym zaszczytem to, że udało nam się osiągnąć jeden milion metrów sześciennych pojemności magazynowej w silosach stalowych i że w naszej branży właśnie my osiągnęliśmy taki wynik, jako pierwsi. Ten sukces udało nam się osiągnąć dzięki doskonale zgranemu, profesjonalnemu zespołowi, dobrym i niezawodnym dostawcom, a szczególnie klientom, którzy wysoko ocenili nasze usługi i wyroby i którzy są zainteresowani użytkowaniem obiektów magazynowych o wysokiej jakości“ zaznaczył, dodając też, że cieszy go to, że udaje mu się utrzymywać i dalej rozwijać zgrany zespół współpracowników i firm kooperujących oraz zapewniać zainteresowanie klientów urządzeniami technologicznymi i usługami pod znaną i szanowaną marką Pawlica.

Oferta nowych usług

W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor zadeklarował chęć oferowania klientom przez firmę kolejnych usług. Tegoroczną nowością jest na przykład projekt GrainTerminal. „Chodzi tu o internetową aplikację, której celem jest osiągnięcie za pośrednictwem platformy elektronicznej, bez zawierania bezpośrednich transakcji handlowych między rolnikami i przetwórcami, korzystniejszych wzajemnie cen, ze względu na brak pośredników,“ wyjaśnił dyrektor. Lepsze wykorzystanie zbiorów i wynikające stąd zyski są jego zdaniem podstawą dla inwestycji, na przykład w dalsze silosy magazynowe. „Transakcje finansowe w krajowych i zagranicznych kontaktach płatniczych będą prowadzone w ramach GrainTerminalu w takich walutach, jak: CZK, EURO i PLN za pośrednictwem zabezpieczonego rachunku ČSOB, który ten projekt aktywnie wspiera,“ dodał inż. Pawlica i podziękował inż. Petrovi Kopečkovi, menedżerowi sektora rolnictwa w ČSOB, za nawiązanie współpracy.

Największa nasza linia

Gości wHostěradicích powitali również: Prezes Zarządu spółki AGROSERVIS TRADING, a.s. i Zea, a.s. Hostěradice inż. Jiří Pevný oraz główny agronom zakładu, inż. Vladimír Vančura, którzy nawiązali do historii prowadzonej działalności. „Spółkę kupiliśmy w roku 1998 i za dwa lata zaczęliśmy ośrodek w Hostěradicích przebudowywać na magazyn zbożowy. Wtedy gospodarowaliśmy na 4500 hektarów i potrzebowaliśmy przechowywać duże ilości ziarna. Powiatowe przedsiębiorstwo skupu, chociaż już było po prywatyzacji, to jednak w piątek po południu miało zamknięte bramy i nie prowadziło skupu i otwierało je dopiero w poniedziałek, podczas kiedy my chcieliśmy dostarczać plony również podczas weekendu. To była główna przyczyna, dla której zaczęliśmy budować nasze dwie pierwsze linie przyjęciowe. Potem w roku 2002 wybudowaliśmy suszarnię do suszenia kukurydzy, a o rok później zaczęliśmy budowę pierwszego silosa firmy Brock,“ opisał słuchaczom inż. Pevný początki współpracy z firmą Pawlica s.r.o.

„Kupowaliśmy okoliczne przedsiębiorstwa rolnicze i tak, jak rosła powierzchnia naszych pól, trzeba było też zwiększać możliwości magazynowe na tym terenie. Na dzień dzisiejszy posiadamy dziesięć przedsiębiorstw rolnych, a terenie magazynów w Hostěradicích stoi 26 silosów, z czego 24 silosy marki Brock,“ dodał prezes zarządu. Inż. Vančura powiedział, że przedsiębiorstwo gospodaruje na 18000 hektarach ziemi użytkowanej rolniczo. Uprawia przeważnie kukurydzę, pszenicę ozimą, ozimy rzepak, groch i lucernę. Ponadto hoduje się prosięta i około 2000 byków.

Przybyli również nasi dostawcy

Linie do przetwarzania płodów rolnych po zbiorach Pawlica składają się przeważnie z zagranicznych urządzeń technologicznych. To również było powodem tego, że w Hostěradicích zabrali się przedstawiciele większości dostawców tych urządzeń technologicznych. „Firma Brock USA zajmuje się składowaniem ziarna i dostarczaniem urządzeń technologicznych dla potrzeb magazynowana. Nasza współpraca z firmą Pawlica jest wzorowa i mam nadzieję, że będzie nadal kontynuowana i rozwijana,“ powiedział Doug Niemeyer, prezydent CTB Inc. Jego kolega, Dyrektor Inwestycyjny CTB, Marc Plastow dodał, że żyjemy w bardzo niestabilnym okresie czasu, a ten brak stabilizacji obejmuje zarówno Stany Zjednoczone Ameryki, jak i większość Europy. Marc Plastow wierzy, że stałe kontakty handlowe, które istnieją między firmą Brock i Pawlica, przyczynią się w tym zakresie do poprawy stabilności. Z firmy Hutchinson z USA w imprezie uczestniczył przedstawiciel handlowy na obszar Europy, Lee Case, a z niemieckiej firmy Stela jej właściciel, Thomas Laxhuber. Niemiecką firmę Ruberg reprezentował Karsten Linken, firmę Skandia ze Szwecji przedstawiciel handlowy na Europę Wschodnią, Magnus Werner, a duńską firmę JE-MA jej przedstawiciel handlowy na Europę Wschodnią, Torben Kjaer.

W instalacji nowego etapu gospodarki magazynowej w Hostěradicích uczestniczyły również firmy krajowe – Siemens Republika Czeska, którą reprezentował Oldřich Kupa, a w imieniu firmy Kovodružstvo Strážov w imprezie uczestniczył jej dyrektor, Václav Valter.

Na zakończenie tych wystąpień głos zabrał ponownie inż. Pawlica. „Mówi się, że w życiu najtrudniej przychodzi ten pierwszy milion, a potem już jest łatwiej. Życzyłbym sobie, aby nowe silosy w Hostěradicích były puste przed żniwami i pełne aż po brzegi po nich i mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się tutaj w dobrym zdrowiu również z okazji naszego drugiego miliona,“ dodał i razem z inż. Pevným symbolicznie dokonał szampanem chrztu silosów, które zostały zbudowane w tym roku, w ramach siódmego, ale na pewno nie ostatniego etapu rozbudowy.

Największa linia do przetwarzania płodów rolnych po zbiorach z bliska

Po uroczystym powitaniu gości i związanych z tym wystąpieniach, miało miejsce zwiedzenie całego obiektu z prelekcją towarzyszącą. Jak poinformował inż. Pawlica, średnia zdolność przyjęciowa wszystkich linii w Hostěradicích wynosi 600 ton na godzinę przy pracy wszystkich czterech koszy. Instalacja obejmuje dwie suszarnie wielkogabarytowe Stela z chłodzeniem o całkowitej wydajności 87 ton na godzinę przy suszeniu kukurydzy o 30% wilgotności. „Linie eksploatujemy średnio dziesięć godzin dziennie i możemy za ich pomocą przyjąć 6000 ton zboża na dobę. To przy zbiorze sześciu ton z hektara odpowiada przyjęciu ziarna z 1000 hektarów w ciągu jednego dnia, oczywiście łącznie z oczyszczeniem i zmagazynowaniem,“ skonstatował inż. Pevný z tym, że cała zdolność magazynowa na tym terenie w silosach stalowych wynosi 155.000 m3. Teren jest nadal zagospodarowywany w poszczególnych etapach od roku 2013, w planach jest dalsze powiększenia pojemności magazynu w przyszłych latach, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Nowy, siódmy już w kolejności, etap rozbudowy przestrzeni magazynowych obejmuje linię przyjęciową z oczyszczarką Ruberg RVS 240 o wydajności 240 t/godz. dla pszenicy i silosy magazynowe Brock ze stożkowym wysypem o objętości sześć razy po 1.050 ton. Linia jest specjalnie dostosowana do zbóż, jej zadaniem jest przyjmowanie z dużą szybkością zebranych zbóż i przechowywanie ziarna w silosach o stożkowatym kształcie. Kosz przyjęciowy charakteryzuje wydajność 250 ton na godzinę. Samochody ciężarowe, które przewożą zebrane ziarno można rozładowywać do tyłu albo na boki, a ziarna nie trzeba przegarniać. Opróżnianie samochodu ciężarowego trwa dwie do trzech minut. Ta linia jest połączona z następną linią tak, że zboże można odbierać i składować również w następnych silosach. Do obejrzenia przez gości została również udostępniona sterownia wraz z systemem sterowania.

Ciekawostką jest to, że każdy silos ma tzw. opróżnianie grawitacyjne. Jest to dodatkowe wyposażenie pochodzące z firmy Brock. Z zachowaniem wydajności 400 t/godz. można rozładować silos do samochodów ciężarowych bez uruchamiania silnika. Przenośniki pracujące w linii dostarczyła firma Skandia, elewator przyjęciowy ma wydajność 250 t/godz., a wyładunek jest realizowany przenośnikami taśmowymi JE-MA i pompą zbożową Hutchinson. Te urządzenia technologiczne o wydajności 250 t/ godz. służą do załadunku i opróżniania silosów. Nowością jest ciągły pomiar poziomu za pomocą radarów Siemens, które mierzą pojemność silosa. Najmniejszy silos na terenie ma pojemność 1000, a największy 15.000 metrów sześciennych.

Jubileum Pawlica1.jpg
Jubileum Pawlica3.jpg
Jubileum Pawlica2.jpg
Jubileum Pawlica4.jpg
Jubileum Pawlica5.jpg
Jubileum Pawlica6.jpg
Jubileum Pawlica8.jpg
Jubileum Pawlica7.jpg
Jubileum Pawlica9.jpg
Jubileum Pawlica10.jpg
Jubileum Pawlica11.jpg
Jubileum Pawlica14.jpg
Jubileum Pawlica12.jpg
Jubileum Pawlica15.jpg
Jubileum Pawlica16.jpg
Jubileum Pawlica17.jpg
Jubileum Pawlica18.jpg
Jubileum Pawlica19.jpg
Jubileum Pawlica13.jpg
Jubileum Pawlica21.jpg
Jubileum Pawlica20.jpg
Jubileum Pawlica23.jpg
Jubileum Pawlica22.jpg
Jubileum Pawlica24.jpg
Jubileum Pawlica26.jpg
Jubileum Pawlica25.jpg
Jubileum Pawlica27.jpg
Jubileum Pawlica28.jpg
Jubileum Pawlica30.jpg
Jubileum Pawlica29.jpg
Jubileum Pawlica31.jpg
Jubileum Pawlica32.jpg
Jubileum Pawlica33.jpg
Jubileum Pawlica34.jpg
Jubileum Pawlica36.jpg
Jubileum Pawlica35.jpg
Jubileum Pawlica37.jpg
Jubileum Pawlica39.jpg
Jubileum Pawlica38.jpg
Jubileum Pawlica40.jpg