+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Polish1161
  • Slovak

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest PAWLICA Sp. z o. o., ul. Kościuszki 198/44, 50-437 Wrocław, tel. +48 71 727 14 36,
adres e-mail: Turn on Javascript!;
2. Celem zbierania danych jest wykonanie przedmiotu umowy sprzedaży towarów oraz przeglądów i napraw serwisowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy sprzedaży lub serwisu towaru.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym upłynął okres rękojmi i gwarancji na kupiony towar.

Materiały do pobrania

Klauzula informacyjna zgodna z RODO