+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1392
  • English1397
  • Polish1396
  • Slovak

Wysokiej jakości magazyny zwiększają przychód za zboża

Wysokiej jakości magazyny zwiększają przychód za zboża

Posiadanie magazynów zbożowych jest w dzisiejszych czasach ogromnym plusem dla plantatora i farmera. W silosach zbiory można bezpiecznie składować przez długi czas bez ryzyka pogorszenia się ich jakości i sprzedawać za korzystną cenę na dobrych warunkach handlowych. Nie wszystkie silosy dostępne na rynku zapewniają tak samo dobre warunki przechowywania. Oferta jest szeroka i przed tak dużą inwestycją, jaką jest budowa kompleksu silosów, trzeba uzyskać jak najwięcej informacji o wybranym produkcie i zebrać o nim pozytywne opinie.

Spółka Pawlica s.r.o. należy do najstarszych firm obecnych na rynku linii technologicznych do przetwórstwa zbiorów w Republice Czeskiej. Od ponad dwudziestu lat dostarcza ona kompletne obiekty z liniami technologicznymi do przetwórstwa zbiorów wykonanymi „pod klucz“ i może się pochwalić dużą pojemnością wybudowanych silosów, która przekroczyła już 1.100.000 m3. Przez ten cały czas firma Pawlica współpracuje z renomowanymi partnerami handlowymi zza granicy, co zapewnia, że te urządzenia technologiczne sprawdziły się u nas i są z powodzeniem stosowane w praktyce. „Od założenia naszej firmy współpracujemy z niemieckim producentem suszarek STELA i niemieckim producentem urządzeń laboratoryjnych PFEUFFER. Od bardzo dawna mamy również w ofercie niemieckie oczyszczarki do zbóż marki RUBERG, szwedzkie przenośniki SKANDIA albo silosy produkcji amerykańskiej BROCK i polskie silosy eksportowe BIN. Produkty tych producentów doskonale się u nas sprawdziły w praktyce i dlatego oczywiście nie żadnego powodu, aby je zmieniać. Z czasem dołączyły do nich dalsze markowe produkty, jak na przykład amerykańskie pompy zbożowe Hutchinson i ich europejska wersja pochodząca z duńskiej firmy SOBY lub wagi przemysłowe do materiałów sypkich JESMA,“ wyjaśnia pełnomocnik spółki inż. Petr Pawlica, MBA i dodaje, że wszystkie te produkty doskonale uzupełniają się w liniach technologicznych do przetwórstwa zbiorów Pawlica i tworzą unikalne, perfekcyjnie działające zestawy. Marka PAWLICA jest aktualnie rejestrowanym znakiem ochronnym.

Bezpieczne zbiory

Sytuacja pogodowa w czasie żniw jest co roku inna i dlatego rolnik nigdy nie może z góry przewidzieć jakości i wilgotności zboża, które będzie zbierać i tego, za jaką cenę będzie je sprzedawać. Tacy pomocnicy, jak suszarki i silosy przyspieszą żniwa i zwiększą ich efektywność. Spowoduje to wzrost dochodów za wyhodowane artykuły masowe. „Suszarki wysuszą zebrane zboże i ustabilizują ich wilgotność na poziomie optymalnym do przechowywania. Żniwa mogą się rozpocząć już w godzinach porannych, dzięki czemu maszyny nie muszą czekać na dworze. Jeżeli zboże dodatkowo można gdzieś przechować w dobrych warunkach, to z jego sprzedażą można będzie poczekać do chwili, kiedy ceny i warunki handlowe będą najkorzystniejsze. Zwrot kosztów finansowych budowy linii technologicznych do przetwórstwa zbiorów jest szybki, a kto ma taką linię, ten ma przewagę nad innymi producentami,“ zaznacza inż. Pawlica. Do przechowywania zboża firma Pawlica s.r.o. wykorzystuje ocynkowane amerykańskie silosy firmy BROCK typu EVEREST z blachy falistej i polskie silosy eksportowe BIN z blachy płaskiej. „Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji silosy BROCK mogą mieć wysokość części cylindrycznej do 32,5 m i średnicę od 4,5 do 47,6 m. Konstrukcja dachu umożliwia ekstremalne obciążenie do 59 000 kg na szpicu silosa przy największych modelach. Są to największe wartości spotykane na rynku, co dowodzi wyjątkowości tej technologii,“ dodaje inż. Pawlica. Dzięki swoim specyficznym właściwościom i wewnętrznemu wyposażeniu silosy BROCK zapewniają idealne warunki składowania. Firma BROCK produkuje silosy już od roku 1957!

Dobra i skuteczna wentylacja

Żeby można było mówić o rzeczywiście dobrym i długotrwałym przechowywaniu w silosie trzeba w nim zapewnić dostateczną wentylację. Wentylacja w silosach zbożowych BROCK odbywa się za pośrednictwem podłogi wykonanej z rusztu o 100% wentylowanej powierzchni w całym przekroju silosu. Maksymalna wysokość silosa wytwarza ekstremalny nacisk na panele rusztowe i ich podpory. Opatentowany kształt rusztów TRI-CORR z żebrem wzmacniającym w połączeniu z podporami PARTHENON wykazuje wielką wytrzymałość i odporność nawet przy największych naciskach średnich wytwarzanych przez słup ziarna. Bardzo skutecznym elementem wentylacji jest tzw. „Eave Vent Kit“. Mowa tu o kanale wentylacyjnym po całym obwodzie dachu silosa, zamiast zwykle stosowanych kominków wentylacyjnych na dachu silosa. Opatentowane rozwiązanie „Eave Vent Kit“ umożliwia zastosowanie paneli dachowych bez przepustów, czyli ich gładkie wykonanie na całej długości, co eliminuje możliwość zaciekania wody do silosa przez otwory koło klasycznych kominków.  W połączeniu z dachowym wentylatorem przeciwkondensacyjnym zapewnia to idealny przepływ powietrza pod dachem, a tym samym odprowadzenie nasyconego powietrza z przestrzeni między ziarnem i dachem. Podstawową wentylację zapewniają wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe.

Oznaczenie EUROCODE dla silosów

EUROCODES (Eurokody) jest oznaczeniem kompletu europejskich norm technicznych zajmujących się statyką konstrukcji stalowych i budowlanych, które muszą być przestrzegane na rynku EU. Silosy amerykańskie BROCK dostarczane do Republiki Czeskiej zawsze spełniają te wymagania jakościowe. Na podstawie warunków lokalnych (miejscowe obciążenie śniegiem, wiatrem, ewentualnie posadowienie w strefie sejsmicznej) jest wykonywane obliczenie statyczne, którego wyjściem jest między innymi szczegółowy, montażowy wykaz zmian grubości poszczególnych blach i pionowych usztywnień silosa w stosunku do normy amerykańskiej. Jako ciekawostka, dla silosa o pojemności 1.000 t chodzi tu o zwiększenie ciężaru silosa o 6%.  Bez zachowania tych standardów nielegalne byłoby wprowadzenie tych wyrobów na rynek. Grozi to odkształceniem konstrukcji, a całe ryzyko ponosi plantator. Niestety u nas i te zasady są w praktyce naruszane. „Silosy BROCK są kompletnie wykonywane w USA i konstruowane według norm EU. Są więc całkowicie bezpieczne. Ponadto można na nie zawrzeć ubezpieczenie od ryzyka,“ dodaje inż. Pawlica.

Silosy Brock sprawdziły się w Morawskich Budziejowicach

Spółka akcyjna Agrovýkup a.s. z Morawskich Budziejowic już od kilku lat podąża za swoją wizją idealnej zdolności magazynowej. W roku 2019 już po raz trzeci powiększyła swoje magazyny o dalsze ocynkowane silosy, z czego dwa razy budowała je razem z firmą Pawlica s.r.o. Dzięki nowym silosom BROCK firma aktualnie wykorzystuje do swojej działalności gospodarczej magazyny o całkowitej pojemności 81 000 t, co dla jej potrzeb jest wprost idealne.

Pierwszy etap budowy miał miejsce w Morawskich Budziejowicach w roku 2014, kiedy firma Pawlica zainstalowała obok czterech starszych silosów dwa nowe, ocynkowane silosy BROCK EVEREST o całkowitej pojemności 9 560 t zboża. Ale już pięć lat później Agrovýkup a.s. stwierdziła potrzebę następnego zwiększenia pojemności magazynów i wybudowania bardziej wydajnych urządzeń przyjęciowych razem z drogami transportowymi i oczyszczaniem. „Z usług spółki Pawlica, s.r.o. skorzystaliśmy już przed kilkoma laty i ze względu na pełne zadowolenie z ich pracy, zdecydowaliśmy zlecić jej wykonanie następnego etapu,“ zaznaczył dyrektor Agrovýkupu a.s. Jaromír Konvalina w swoim wystąpieniu na uroczystym uruchomieniu nowej linii technologicznej do przetwórstwa zbiorów, na którym w czerwcu zeszłego roku zjawiło się około stu zaproszonych gości. W drugim etapie budowy, który rozpoczął się w roku 2018, doszło do rozbudowy całej linii technologicznej do przetwórstwa zbiorów o trzy silosy zbożowe Brock (każdy o pojemności 3 841 ton), jeden silos zbożowy Brock o pojemności 6 498 ton i dwa zbiorniki spedycyjne o pojemności  84 m3.  Do transportu materiału zostały zastosowane przenośniki Skandia typu H (Heavy-Duty) o największej wydajności 120 t/godz. Oprócz tego w zeszłorocznym etapie budowlanym został wykonany nowy kosz przyjęciowy o wydajności 120 t/ godz. i była dostarczona oczyszczarka Ruberg RVS 150 o wydajności 150 t/ godz. „Z nowej linii do przetwórstwa zbiorów jesteśmy maksymalnie zadowoleni. Perfekcyjna jest nie tylko sama realizacja, ale i ogólne podejście ze strony firmy Pawlica. A co najważniejsze – silosy nie tylko są dość przestronne, ale i dobrze zaprojektowane logistycznie razem z przenośnikami. Kiedy tylko chcemy z nich skorzystać do jakiegokolwiek towaru masowego. Przy magazynowaniu nigdy z góry nie wiemy, kiedy i czym trzeba będzie operować. Krótko mówiąc z każdego miejsca musimy mieć dostęp do dowolnego miejsca – również tam, dokąd nawet nie przypuszczamy, że taka potrzeba może powstać. Ja bardzo lubię doprowadzać wszystkie sprawy do końca, a w przypadku realizacji linii do przetwórstwa zbiorów przez spółkę Pawlica to się na prawdę udało,“ dyrektor Konvalina podsumował wykonane zlecenie.

Po dziesięciu latach rozbudowali swoje magazyny

Spółdzielnia rolnicza Dolní Újezd dokonała przed dziesięciu laty we współpracy z firmą Pawlica rozległej inwestycji w budowę nowej linii do przetwórstwa zbiorów z dwoma koszami przyjęciowymi, suszarką do zboża, oczyszczarką i 13 ocynkowanymi silosami BROCK i BIN. W roku 2009 ten zakład mógł się pochwalić jedną z najnowocześniejszych linii do przetwórstwa zbiorów w ČR o zdolności magazynowej 16 000 ton. Pomimo wielkości tego przedsięwzięcia chodziło tu dopiero o pierwszy etap budowy. Drugi został zrealizowany w tym roku. Jego celem było zwiększenie wydajności całej linii oraz powiększenie magazynów. „W roku 2018 spółka Pawlica s.r.o. została poproszona o wykonanie modernizacji istniejącej linii polegającej przede wszystkim na zwiększeniu przepustowości dróg transportowych do 100 t/godz. Dlatego zostały tu zainstalowane przenośniki SKANDIA i pompa zbożowa SØBY. Równocześnie zostały wymienione istniejące oczyszczarki na obu niezależnych urządzeniach przyjęciowych na wydajniejsze modele RUBERG RVS 120 o przepustowości 120 t/godz. To jednak nie są wszystkie prace. W kolejnym roku doszło też do powiększenia zdolności magazynowej do 28 000 t i to przez dodanie 11 nowych silosów magazynowych BIN,“ informuje menedżer projektu inż. František Beneš z tym, że ponieważ zakład gospodaruje na areale o powierzchni 9 000 ha, to nowe magazyny zbożowe przyniosą mu wiele korzyści.

Modernizacja linii do przetwórstwa zbiorów razem z mieszalnią         

Agrovýkup a.s. nie jest oczywiście jedynym klientem, który ponownie wraca do firmy Pawlica. Podobnie działo się w przypadku zakładu ZOD Kámen, gdzie w zeszłym roku w zakładzie Kámen U Habrů wykonano modernizację już drugiej z kolei linii do przetwórstwa zbiorów. Chodziło o duży projekt za 47 miliony koron, który obejmował również modernizację mieszalni mieszanek paszowych. Przed 12 laty w zakładzie Sedletín była najpierw uruchomiona linia do przetwórstwa zbiorów z suszarką i magazynami. Ze względu na potrzebę zwiększenia możliwości magazynowych konieczne stało się dobudowanie nowych silosów. „W roku 2018 przystąpiliśmy do modernizacji linii istniejącej w tym zakładzie. Powiększyliśmy magazyny o dalsze cztery silosy BROCK, każdy o pojemności 1 600 t. W tym roku było kontynuowane kompletowanie linii. W tym miejscu stała stara suszarka z roku 1986, która była już bardzo nieekonomiczna. Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę nowej suszarki. Zakupiliśmy model STELA GDB-TN 1/9 S oraz nową oczyszczarkę RUBERG RVS 110. W zakładzie pozostał dotychczasowy kosz przyjęciowy, ale zostały zastosowane przenośniki SKANDIA i pompa zbożowa SOBY, wszystko o wydajności 100 t/godz. Dzięki temu wzrosła wydajność całej linii,“ pochwalił się Prezes zakładu, inż. Václav Vala.


Swobodna działalność gospodarcza

Zakłady posiadające oprócz linii do przetwórstwa zbiorów swoje własne powierzchnie magazynowe, mają poważną przewagę nad konkurencją. Składowanie zbóż nie jest już od dawna wspierane dotacjami, ale ten kto je zorganizuje, staje się niezależnym partnerem na rynku towarów masowych, którym ponadto może zapewnić właściwą jakość. Dzisiaj dzięki platformie internetowej GrainTerminal (www.grainterminal.cz) sprzedaż mogą również prowadzić we własnym zakresie i mniejsi farmerzy, dzięki czemu mogą sobie zapewnić najlepsze możliwe ceny na rynku. „ Jesteśmy bardzo zadowoleni, że istnieją przedsiębiorstwa, które stale inwestują w wyposażenie do przetwórstwa swoich zbiorów, ponieważ widzą korzyści, które im to przyniesie. Dodatkowo z powodu braku dotacji urządzenia technologiczne są dobierane rozumnie, bo nikt nie wyrzuca przecież swoich pieniędzy,“ podkreśla inż. Petr Pawlica, pełnomocnik spółki Pawlica s.r.o.