+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1381
  • English1399
  • Polish1398
  • Slovak

PROJEKT MORAGRO

PROJEKT O WYJĄTKOWYM CHARAKTERZE

W dniu 12.02.2020 w ramach prac wstępnych została rozpoczęta pierwsza z szeregu przygotowywanych zmian techniczno – organizacyjnych, które mają na celu przyspieszyć i zintensyfikować przyjmowanie i wydawanie handlowych towarów masowych. Prezes Zarządu, pan Petr Hradil z kolegą ze spółki MORAGRO o inż. Ondřejem Bucherem, przedstawicielem firmy Pawlica, s.r.o., która jest generalnym dostawcą budowy, symbolicznie rozpoczęli realizację projektu przez uroczyste zainicjowanie wykopów. „Projekt obejmuje budowę nowej częściowo zadaszonej hali, w której będą umieszczone dwie wagi pomostowe do automatycznego ważenia samochodów ciężarowych na wjeździe i wyjeździe z terenu. Między wagami zostanie zainstalowane automatyczne urządzenie próbkujące, które na podstawie zaprogramowanych wcześniej punktów wykona niezależne pobranie reprezentatywnej próbki przy wjeździe i wyjeździe. Cała organizacja ważenia i pobierania próbek będzie współpracować ze zmodyfikowanym, wewnętrznym systemem ERP. Szlabany, fotografowanie samochodów ciężarowych, semafory i inne elementy będą działać w pełni automatycznie, bez ingerencji obsługi inwestora. Oczywiście ręczny tryb pracy też będzie możliwy“, wyjaśnia menedżer projektu, inż. Ondřej Bucher i dodaje, że pracę urządzeń na przyjęciu i wydawaniu w czasie o mniejszym natężeniu operacji będzie w zasadzie zdolna nadzorować tylko jedna laborantka i kierowca.

Prezentacja inwestora

Pierwszorzędnym przedmiotem działalności gospodarczej spółki MORAGRO, a.s. w Prostějově jest zakup, sprzedaż, zabezpieczenie i składowanie rolnych towarów masowych, a szczególnie pszenicy, jęczmienia, rzepaku, kukurydzy i żyta.
Całkowita zdolność magazynowa zakładu wynosi 75.000 ton rolnych towarów masowych. Zdolność przyjęciowa wynosi 480 ton, a późniejsza możliwość załadunku z magazynu 350 ton na godzinę. Wielki nacisk jest położony na system zakupu rolnych towarów masowych, czyli na operację, która decyduje o zapewnieniu surowca o wysokiej jakości dla następnych operacji gospodarczych spółki.

Hala uniwersalna AGE

Drogowe wagi pomostowe są umieszczone w stalowej, ocynkowanej hali AGE. Wymiary hali wynoszą 10,5 x 24 m, a wysokość do kalenicy ma 9 metrów. Jest to hala jednonawowa z poprzecznym, ramowym usztywnieniem wykonanym z profili spawanych i walcowanych. Hala jest dostarczana w komplecie, łącznie z blachami trapezowymi, elementami dekarskimi, uziemieniem, oświetleniem w formie reflektorów LED do trybu dziennego i nocnego oraz boksami plug-in.

„Spółka AGE s.r.o. jest producentem hal modułowych, które znajdują zastosowanie w wielu miejscach.  Wymiary hali można dostosować do wymagań klientów. Są one do dyspozycji o długościach przekraczających 150 m, przy szerokości do 30 m, bez podpór wewnętrznych. Każda hala jest przy tym projektowana do konkretnej lokalizacji, z uwzględnieniem wysokości nad poziomem morza i obciążenia śniegiem i wiatrem tak, aby odpowiadała wymaganiom statyki. Konstrukcja hali jest ocynkowana ogniowo i korzysta z paneli PIR,“ wyjaśnia inż. Bucher.

Dokładne ważenie samochodów ciężarowych

Do dokładnego ważenia samochodów ciężarowych zostały wykorzystane dwie drogowe wagi pomostowe PAWLICA TruckScale w wykonaniu poziomym o wymiarach 3x18m i zakresie ważenia do 60 ton. Drogowa waga pomostowa PAWLICA TruckScale jest przeznaczona do dokładnego ważenia w klasie handlowej OIML i ČSN EN 45 501 + AC, która jest wymagana w przedsiębiorstwach rolnych i w spółkach handlowych. Pomosty wagowe są żelbetową konstrukcją prefabrykowaną z betonu o minimalnej klasie C 45/55. Prefabrykaty pochodzące z austriackiej betoniarni Kirchdorfer są gwarancją dużej wytrzymałości i stabilności systemu, który również musi być odporny na wpływ warunków atmosferycznych. Częścią każdej wagi PAWLICA TruckScale jest 6 szt. nierdzewnych czujników tensometrycznych GRAVEX GX1000, których konstrukcja jest hermetycznie zamknięta i wodoszczelna z zachowaniem stopnia ochrony IP68.

Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.Vizualizace 3D
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.Vizualizace 3D
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel u investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel u investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel u investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.
Výstavba haly pro vážení a vzorkování vozidel pro investora MORAGRO, a.s.