+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1491
  • English1600
  • Polish1599
  • Slovak

Przechowujcie swoje zbiory w silosach zbożowych       

Przechowujcie swoje zbiory w wysokiej jakości silosach zbożowych       

Posiadanie do dyspozycji dobrej linii do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach jest bez wątpienia ogromną zaletą dla farmera. W silosach jest możliwe bezpieczne składowanie zbiorów przez dłuższy czas, bez utracenia ich jakości i sprzedanie ich dopiero w korzystnych warunkach handlowych i cenowych. Oczyszczarki i suszarki w znacznej mierze przyczyniają się też do podniesienia wartości handlowej płodów rolnych płodów rolnych przechowywanych po zbiorach.

Dobra linia do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach nie jest wcale taką małą inwestycją, ale poniesione koszty szybko się farmerom zwracają. Spółka PAWLICA s.r.o. jest długoletnim dostawcą linii i urządzeń technologicznych do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach przede wszystkim do Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski. Swoim klientom potrafi zaoferować zarówno rekonstrukcje istniejących linii do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach, jak i budowę kompletnej linii pod klucz i to od przygotowania dokumentacji projektowej aż po uruchomienie linii do pracy. Rzeczą oczywistą jest zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Linie do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach marki Pawlica, które są chronione wzorem patentowym, są wyposażone w sprawdzone urządzenia technologiczne pochodzące od czołowych dostawców zagranicznych, na przykład Stela (suszarki do zbóż i kukurydzy), Brock (silosy zbożowe z USA), Bin (eksportowe silosy zbożowe z Polski), Gebr. Ruberg (oczyszczarki i oczyszczarki wstępne do zbóż) i Skandia (przenośniki). Asortyment firmy jest jednak o wiele szerszy, obejmuje też przyrządy laboratoryjne i wilgotnościomierze do zboża Pfeuffer, wagi o działaniu ciągłym Jesma, przesiewacze sortujące Bomill (separacja ziarna zaatakowanego patogenami Fusarium albo sortowanie według zawartości protein) lub mostowe wagi drogowe PawlicaTruckScale.

Wysokiej jakości silosy zbożowe są praktycznie koniecznością

Do składowania firma PAWLICA s. r. o. wykorzystuje ocynkowane silosy amerykańskie Brock, typu Everest z blachy falistej i polskie silosy eksportowe Bin z blachy płaskiej. „Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji silosy Brock mogą mieć wysokość części cylindrycznej do 32,5 m i średnicę od 4,5 do 47,6 m. Konstrukcja dachu umożliwia ekstremalne obciążenie do
59 000 kg na czubku silosa w przypadku największych modeli. Mowa tu o największych wartościach spotykanych na rynku, co dowodzi wyjątkowości tej technologii,“ dodaje inż. Pawlica. Dzięki swoim specyficznym właściwościom i wewnętrznemu wyposażeniu silosy Brock zapewniają perfekcyjne warunki składowania.
Aby móc mówić o rzeczywiście długim składowaniu w dobrych warunkach, trzeba w silosie zapewnić dostateczną wentylację. Wentylację w silosach zbożowych Brock zapewnia się za pośrednictwem podłogi wykonanej w całości z rusztów o 100% wentylowanej powierzchni w całym przekroju silosa. Bardzo skutecznym elementem wentylacji jest tzw. Eave Vent Kit. Chodzi tu o kanał wentylacyjny po całym obwodzie dachu silosa, zamiast stosowanych zwykle kominków wentylacyjnych na dachu silosa. Opatentowane rozwiązanie Eave Vent Kit umożliwia zastosowanie paneli dachowych bez przepustów, czyli gładkich na całej długości, co eliminuje możliwość zaciekania wody do silosa przez otwory wokół klasycznych kominków. W połączeniu z dachowym wentylatorem przeciwkondensacyjnym zapewnia to idealny przepływ powietrza pod dachem i odprowadzenie wilgotnego powietrza z przestrzeni pomiędzy ziarnem i dachem. Podstawową wentylację zapewniają wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe.

W pierwszej fazie powstała nowa linia, a w drugiej zostanie wykonana rekonstrukcja istniejących urządzeń

Przez cały czas swojego istnienia firma PAWLICA s. r. o. ma już na koncie dziesiątki dostaw linii do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach pod klucz i ich rekonstrukcji. Wiele z nich znajduje się też na Słowacji. W tym roku firma wybudowała tutaj nową linię dla Spółdzielni Rolno - Udziałowej Prašice, w lokalizacji Veľké Bedzany. Spółdzielnia gospodaruje prawie na 4500 ha areału, na którym uprawia przede wszystkim pszenicę, jęczmień, owies, rzepak, kukurydzę na ziarno, groch, rośliny paszowe i buraki cukrowe. Ponadto zajmuje się produkcją mieszanek paszowych, hodowlą bydła z produkcją mleka i tuczem brojlerów. Z tak szerokim zakresem i wielkością produkowanych towarów masowych budowa linii do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach i magazynów była logicznym krokiem. Linia zawiera przejezdny kosz przyjęciowy ze współpracującymi przenośnikami Skandia o wydajności 120 t/godz. i pompę zbożową Sřby. Do czyszczenia zboża służy tu oczyszczarka Gebr. Ruberg RVS 120 (120 t/godz.). Częścią linii jest też suszarka kukurydzy Stela MDB-XN 1/7-S. Dla potrzeb składowania zostały wybudowane cztery silosy Bin o całkowitej zdolności magazynowej 6700 t plus cztery zasobniki spedycyjne. Dwa z nich są ustawione na tensometrach. Ale to jeszcze nie wszystko. W dalszym etapie zostanie również przeprowadzona modernizacja istniejącej linii do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach tak, aby i ona mogła być sterowana komputerowo.

Posklizňová linka pro Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice

Największe przedsięwzięcie inwestycyjne w historii firmy

Obok budowy klasycznych linii do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach firma PAWLICA s. r. o. ma też w swoim programie rekonstrukcję silosów betonowych. Jako przykład może posłużyć zeszłoroczny projekt kompletnej rekonstrukcji silosa betonowego w Blovicích dla Państwowych Rezerw Materiałowych. Chodziło o największe przedsięwzięcie inwestycyjne w historii firmy. „Prace przy projekcie rozpoczęły się w maju 2018 i zostały zakończone jesienią 2019. W ramach rekonstrukcji dostarczyliśmy prawie sto przenośników Skandia z najcięższego typoszeregu Heavy-Duty, przy czym 90 % z nich osiąga wydajność 200 t/godz. Oprócz tego zostało tu dostarczone sześć wag taśmowych Jesma do ważenia rozliczeniowego o bardzo dużej dokładności oraz trzy oczyszczarki do zbóż. „Naszym sukcesem w tym projekcie są przede wszystkim prace montażowe, w trakcie których w istniejących pomieszczeniach musieliśmy zainstalować urządzenia o dwukrotnie większych rozmiarach, niż dotychczasowe.
Dla spełnienia warunku zwiększenia elastyczności pracy, wewnątrz silosa trzeba było wybudować dosłownie las grubościennych rurociągów spustowych o średnicy 324 mm i całkowitej długości 1500 m,“ zdradza pełnomocnik spółki inż. Petr Pawlica, MBA. Jak precyzuje dalej, betonowy silos w Blovicích ma pojemność 73 tysięcy ton, a do wymiany urządzeń technologicznych wewnątrz silosa dochodziło bez przerywania jego pracy. Prace trwały półtora roku, a w okresie szczytowym uczestniczyło w nich nawet 60 monterów. Dzięki modernizacji udało się wyraźnie zwiększyć wydajność silosa. Przyjmowanie jest teraz prawie dwa razy szybsze, niż wcześniej. Wzrosło do 720 t/godz. Oprócz modernizacji przyjęcia doszło do wymiany wszystkich dróg transportowych, ciągłego ważenia składowanego i odbieranego materiału, zainstalowania trzech oczyszczarek do zboża, dwóch suszarek i wyposażenia silosa w nowy system sterowania i monitoring na PC.

Společnost PAWLICA s.r.o. provedla rekonstrukci betonového sila v Blovicích

Dwie linie w jednym miejscu

Początkowym zamierzeniem Spółdzielni Rolnej Křižanovsko było zrekonstruowanie dotychczasowej linii do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach z lat 70, która była już w stanie zagrażającym awarią. W końcu jednak zdecydowano się na budowę nowej linii i to wprost obok tej istniejącej, z tym, że stara linia będzie służyć wyłącznie do składowania paszy dla zwierząt. Ponieważ gospodarowanie odbywa się na powierzchni 1600 ha, to te dodatkowe magazyny i oczyszczarka bardzo się przydadzą. „Dla potrzeb magazynowych wybudowaliśmy w Křižanově trzy silosy zbożowe BIN o całkowitej zdolności magazynowej 1626 ton. Silosy będą służyć przede wszystkim do składowania jęczmienia browarnego, pszenicy spożywczej i rzepaku. Linię wyposażyliśmy w szwedzkie przenośniki Skandia o wydajności 60 t/godz., które są uzupełnione o pompę zbożową o tej samej wydajności SG60. Czyszczenie zapewnia oczyszczarka sitowa Gebr. Ruberg RVS60, która jest posadowiona bezpośrednio na komorze pyłowej, w celu uproszczenia likwidacji odseparowanych odpadów,“ informuje menedżer projektu inż. Ondřej Bucher z tym, że nowa linia do przetwarzania i składowania płodów rolnych po zbiorach jest pierwszą fazą rewitalizacji całego układu do składowania płodów rolnych po zbiorach w ZD Křižanovsko.

Posklizňová linka PAWLICA v ZD Křižanovsko

Suszarka i silosy o ponadstandardowych wymiarach

Polska filia firmy PAWLICA s. r. o. nie mogła się do tego nie włączyć. Jeden z największych polskich projektów był realizowany w spółce BIOAGRA s. a., która jest czołowym polskim producentem etanolu i bioetanolu. Firma jest częścią organizacji BZK GROUP, która zajmuje się skupem. W Goświnowicach przetwarza razem 300 000 ton kukurydzy rocznie i zalicza się do głównych producentów etanolu w Polsce. W roku 2015 firma PAWLICA zainstalowała tutaj największy model suszarki Stela BiTurbo. „BIOGRA wymagała zainstalowania suszarki, która byłaby zdolna do wysuszenia 1000 ton kukurydzy dziennie od 35% do 15% wilgotności, przy czym ziarno powinno być na wejściu ochłodzone do temperatury o 5 °C wyższej od temperatury zewnętrznej. Dalszym, ważnym wymaganiem było małe zużycie gazu. W postępowaniu przetargowym na dostarczenie suszarki uczestniczyło osiem firm, ale zlecenie uzyskaliśmy właśnie my. Inwestorowi odpowiadała nowa technologia BiTurbo i gwarancje firmy Stela dotyczące zużycia gazu, wydajności, chłodzenia, hałasu i zapylenia,“ wyjaśnia inż. Pawlica, MBA. Gwarantowana wydajność wspomnianej suszarki wynosi 45 t/godz. przy osuszaniu od 35% do 15% wilgotności, czyli w przeliczeniu 1080 ton na 24 godz. Jest to więc największa suszarka Stela BiTurbo w Europie Środkowej. W roku 2019 został zrealizowany nowy projekt budowy silosów magazynowych. Firma PAWLICA dostarczyła do Goświnowic dwa ogromne silosy, każdy o pojemności 4982 t.

Obří sila na obilí BROCK v polských Goświnowicích

Ciekawa hala do ważenia ciężarówek

Budowa uniwersalnych hal rolniczych jest nową częścią oferty firmy PAWLICA s. r. o. „Nasza siostrzana spółka AGE s. r. o. mieszcząca się w Českém Meziříčí jako jedno z głównych zamierzeń ma produkcję hal modułowych, co dla nas jest bardzo korzystne. Ich hale wspaniale uzupełniają nasze portfolio produktów,“ wyjaśnia inż. Pawlica z tym, że wspomniane hale są wykorzystywane przede wszystkim jako magazyny, przechowalnie siana, zadaszenia itp. Przykładem może być na przykład projekt inwestora MORAGRO, a. s., z Prostějova, u którego z początkiem roku rozpoczęto budowę hali do ważenia ciężarówek. „Projekt obejmuje budowę nowej, w połowie zadaszonej hali, w której zostaną umieszczone dwie wagi pomostowe do automatycznego ważenia samochodów ciężarowych na wjeździe i wyjeździe z terenu. Między wagami zostanie zainstalowany automatyczne urządzenie do próbkowania w sposób ciągły, które na podstawie zaprogramowanych wcześniej punktów samoczynnie wykona pobranie reprezentatywnej próbki przy wjeździe i wyjeździe. Cała organizacja ważenia i próbkowania będzie podłączona do zmodyfikowanego, wewnętrznego systemu ERP. Szlabany, fotografowanie samochodów ciężarowych, semafory i inne elementy funkcjonalne będą działać całkowicie automatycznie, bez ingerencji ze strony obsługi inwestora,“ wyjaśnia menedżer projektu inż. Ondřej Bucher i dodaje, że pracą urządzeń do przyjęcia i wydawania w mniej intensywnym okresie czasu będzie w zasadzie zdolna sterować tylko jedna laborantka i kierowca.

MORAGRO, a. s. si najalo firmu PAWLICA na stavbu haly pro vážení kamionů

Udana rekonstrukcja magazynu zbożowego

Spółka AGE s. r. o. oprócz dostaw nowych hal pod klucz potrafi również zapewnić rekonstrukcje starszych hal. Przykładem może być na przykład projekt dla Farmy Třebešov s. r. o. gospodarującej w Uhřínovicích, w powiecie Rychnov nad Kněžnou. Tutaj w roku 2020 firma AGE dokonała kompleksowej rekonstrukcji hali magazynowej służącej do składowania nasion zbóż i roślin oleistych. Od dołu, pod składowany materiał, jest przez kanały wentylacyjne nakryte rusztem przejezdnym, wtłaczane powietrze za pomocą wentylatorów nadciśnieniowych i rurociągów spiro, co pozwala utrzymać optymalną temperaturę zboża. „W tej hali wykonaliśmy kompletną naprawę i malowanie tynków, podwyższenie istniejących murów obwodowych i zapewniliśmy kompleksową naprawę podłogi. Doszło do zamurowania środkowych kanałów wentylacyjnych, wyburzenia i odtworzenia skrajnych kanałów wentylacyjnych, nadbetonowania istniejącej podłogi, osadzenia nowych ram do rusztów wentylacyjnych oraz wybudowania nowego wjazdu do hali,“ informuje Dyrektor zarządzający AGE s. r. o. Václav Bouz z tym, że rekonstrukcja objęła również naprawy instalacji elektrycznej, montaż nowych sekcyjnych bram wjazdowych i montaż nowego płaszcza hali. Dzięki wszystkim wykonanym pracom inwestor może teraz w dobrych warunkach w hali składować aż do 2400 ton zbóż.

Nová skladovací hala na Farmuě Třebešov s. r. o.