+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Polish359
  • Slovak

Nowe silosy są mocniejsze i pomieszczą więcej

Nowe silosy są mocniejsze i pomieszczą więcej

Nowy typoszereg silosów Brock o dużej pojemności przedstawiła na tegorocznej Techagrze w Brnie spółka Pawlica s. r. o. , która jest długoletnim dostawcą urządzeń technologicznych do przetwarzania zbiorów ziarna. Firma ma swoim koncie wiele projektów w Republice Czeskiej, a teraz zajmuje się już raczej eksportem. Oprócz Słowacji i Polski rozpoczyna działalność również w Słowenii, Chorwacji i Serbii.

Firma Pawlica s. r. o. jest w Republice Czeskiej dostawcą zespołów urządzeń technologicznych do suszenia, czyszczenia i przechowywania ziarna i innych towarów masowych. Specjalizuje się w kompletnych projektach linii do przetwarzania zbiorów i obiektów do magazynowania ziarna, nie tylko w zakresie nowych inwestycji, ale i modernizacji istniejących urządzeń. Filozofią firmy jest budowanie i utrzymywanie ponad standardowych kontaktów ze sprawdzonymi partnerami zagranicznymi, dostarczającymi produkty o najwyższej jakości. Oprócz amerykańskiego producenta silosów o najwyższej jakości, firmy BROCK i polskiego BIN, reprezentuje ona również niemieckiego producenta suszarek stacjonarnych, mobilnych i taśmowych STELA, precyzyjnych oczyszczarek wstępnych i oczyszczarek GEBR.RUBERG, skandynawskiego producenta przenośników SKANDIA i JE-MA, a ponadto amerykańskiego producenta systemów transportowych HUTCHINSON. Oferuje ponadto wyposażenie laboratoryjne niemieckiej marki PFEUFFER. Podczas swojego piętnastoletniego istnienia firma zainstalowała w Republice Czeskiej 246 suszarek i zbudowała silosy o pojemności 600.000 ton.

Nowa konstrukcja silosów

Do składowania masowych artykułów roślinnych firma Pawlica s. r. o. wykorzystuje w swoich projektach ocynkowane, napowietrzane silosy, które spełniają wszystkie warunki nowoczesnego magazynowania zbóż i ziarna. Spółka reprezentuje amerykańskiego producenta silosów zbożowych, BROCK, który w swojej dziedzinie funkcjonuje już od 75 lat. Drugim jest polska firma eksportowa BIN, która dzięki wysokiej jakości i niższej cenie z powodzeniem wysyła swoje produkty do krajów zachodnich Wspólnoty Europejskiej.

Polskie ocynkowane silosy zbożowe są wykonywane z płaskich blach i dlatego ich wielkość jest dobierana do maksimum 1.500 t w jednej sekcji. Amerykańskie silosy  BROCK są wykonywane z ocynkowanej blachy falistej, a jej wytrzymałość i sprężystość pozwala na budowanie ogromnych jednostek o pojemnościach kilkudziesięciu tysięcy ton. Największą pojemność oferuje nowy typoszereg silosów firmy BROCK o nazwie Everest „Silosy Everest mają nowe rozwiązanie konstrukcyjne, które różni się skutecznymi wzmocnieniami. Umożliwia to budowę zbiorników o wysokości do 32,5 m,“ informuje pełnomocnik spółki, inż. Petr Pawlica z tym, że nową konstrukcję ma tu również dach, który teraz na szczycie przenosi obciążenie nawet do 59 t. Jak dodaje, największy dotychczas silos BROCK został zbudowany w USA w stanie Illionis niedaleko Chicago. Ma on średnicę 47,6 m i można w nim zmagazynować 43 tys. ton zboża.

 Oczyszczanie o wysokiej jakości

Ważną częścią przetwórstwa ziarna po zbiorze stanowi jego oczyszczanie. W tym zakresie Pawlica s. r. o. opiera się na oczyszczarkach i oczyszczarkach wstępnych niemieckich producentów Schmidt-Seeger i Gebr.RUBERG, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tej branży. „Wyroby Schmidt-Seeger i Gebr.RUBERG mają szeroką skalę wydajności i odznaczają się wysoką jakością oczyszczania, perfekcyjnym działaniem sit o ruchu okrężnym i niezawodną wydajnością. Są przystosowane do najcięższych warunków pracy w rolnictwie. Wytrzymała konstrukcja i duża niezawodność gwarantuje ich nadzwyczajną żywotność,“ informuje inż. Pawlica

Oszczędne suszenie

Wysokie wymagania są również stawiane przed suszarkami pracującymi w liniach do przetwarzania zbiorów. Suszenie nie powinno uszkodzić ziarna, nie powinno powodować mechanicznego uszkodzenia otoczki, ani zmniejszać siły kiełkowania. Przetwarzanie ziarna metodą suszenia jest jednocześnie najlepszym sposobem konserwacji, który jest niezbędny w przypadku kukurydzy, słonecznika i rzepaku.

Firma Pawlica oferuje suszarki niemieckiej marki Stela. Są one produkowane z tłoczonego aluminium, które cechuje absolutna odporność na korozję. Ich wydajność waha się od 5 do 250 t/godz. Zestaw Stely jest zawsze opcjonalny, przy czym klientowi oferuje się trzy możliwości ogrzewania, wentylacji, rekuperacji ciepła, ograniczenia zapylenia, hałasu oraz automatycznej regulacji wilgotności.

Oprócz tradycyjnych stacjonarnych i mobilnych suszarek firma Pawlica oferuje również suszarki taśmowe Stela, które są specjalnie przystosowane do wykorzystania ciepła z kogeneracyjnych jednostek stacji biogazowych. Dzięki swej konstrukcji umożliwiają one suszenie nawet najbardziej kłopotliwych produktów, czyli nie tylko ziarna, ale i trocin, zrębków, odseparowanego digestatu, wysłodków buraczanych i rozdrobnionych odpadów łącznie z tworzywami sztucznymi.

Korzystne połączenie technologii

Spółka Pawlica s. r. o. ma na swoim koncie szereg projektów, w których linie do przetwarzania zbiorów wykorzystują do suszenia ciepło odpadowe ze stacji biogazowych. To rozwiązanie, które w ostatnich latach stało się obowiązującym trendem umożliwia przedsiębiorstwom rolniczym zaoszczędzić sporo pieniędzy. Ciepło odpadowe ze stacji biogazowych można wykorzystać do suszenia artykułów masowych w żniwa albo zimą ogrzewać nim budynki produkcyjne. Aktualnie u nas korzysta z tej technologii około dziesięć zakładów rolniczych. Widocznym prekursorem jest na przykład spółka Kooperace, a. s. Výčepy, która produkuje mieszanki paszowe dla bydła i prosiąt. Do stacji biogazowej o mocy 1 MW jest tu podłączona suszarka typu MDB-TN 1/6 S o mocy 500 kW. Od zeszłej zimy pracuje tu wymiennik, który ogrzewa i zaopatruje w ciepło budynki produkcyjne, warsztaty, garaże i obory.

Oszczędne manipulacje

Do transportu artykułów masowych pomiędzy poszczególnymi częściami linii do przetwarzania zbiorów powinny być wykorzystane jak najoszczędniejsze urządzenia technologiczne, które nie będą powodować uszkodzeń ziarna. Firma Pawlica w swoich projektach wykorzystuje technologiczne urządzenia transportowe z firm Je-Ma i Skandia-Elevator. Ci dostawcy oferują wiele typów przenośników do zboża - redlery, elewatory kubełkowe, kombinowane redlery z elewatorami, wanny przyjęciowe, przenośniki ślimakowe, przenośniki taśmowe i systemy składowania na hali. Kolejnym interesującym sposobem transportu jest „pompa zbożowa“ Hutchinson Grain Pump. Chodzi tu o przenośnik łańcuchowy z okrągłymi zabierakami pracujący w zamkniętej cylindrycznej rurze. Dzięki zamkniętej trasie transportu ten system jest bardziej przyjazny dla ziarna, niż klasyczne redlery i elewatory, gdzie ziarno musi przejść przez kilka węzłów transportowych. Zaletą wspomnianej technologii jest jej prostota, elastyczność i niższa cena zakupu, niż klasycznych ciągów transportowych. Wydajność „pompy zbożowej“ waha się od 55 do 480 t/godz., a jej zastosowanie jest również możliwe w systemach pracujących na hali.