+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1135
  • English1140
  • Polish1141
  • Slovak

Nowe wyposażenie silosów

Nowe wyposażenie silosów zbożowych Pawlica

Firma Pawlica sp. z o. o. rozpoczęła wyposażanie swoich silosów czujnikami radarowymi SIEMENS, służącymi do pomiaru poziomu substancji sypkich oraz płynów. W silosach można wykorzystać najprostszy i najbardziej niezawodny czujnik Siemens Sitrans LR560. Czujnik ten jest najlepszy, ponieważ wykorzystuje bardzo wąski promień pomiarowy, krótkie fale oraz wysokie częstotliwości. Ponadto na jego działanie nie mają żadnego wpływu ani szczególnie wysokie zapylenie ani duże różnice temperatur w czasie składowania. Czujnik Sitrans LR560 wykorzystuje technologię FMCW (zmodulowana częstotliwościowo fala nośna). Pozwala ona na zwiększenie dokładności pomiaru oraz uproszczenie i dookreślenie informacji wyjściowych.

 

                             

Urządzenie odznacza się kompaktowym wykonaniem. Układ elektroniczny jest certyfikowany do pracy w środowisku wybuchowym. Jest przystosowany do bardzo prostej i szybkiej instalacji w dowolnym miejscu na ścianie silosu i umożliwia szybką regulację raz rozpoczęcie pomiarów. Urządzenie korzysta z opatentowanych przez Siemens technologii Process Intelligence i obejmuje również automatyczne tłumienie fałszywego sygnału. Wykorzystując oryginalne oprogramowanie Siemens można łatwo sprawdzić, jakie odbicia pokazuje urządzenie. Dzięki późniejszej programowej korekcie krzywej odbicia nastąpi wyraźna optymalizacja pomiaru, szczególnie w przypadku złożonej konstrukcji wewnętrznej zasobnika.

Czujniki radarowe Siemens Sitrans LR mogą pracować samodzielnie, bądź być zintegrowane do sieci, dla zapewnienia miejscowej kontroli bądź zaawansowanego zarządzania i przetwarzania informacji. Opcją dodatkową jest zdalny odczyt danych na pośrednictwem internetu.

Przyjazny dla użytkownika

Czujniki radarowe Siemens są efektywnym rozwiązaniem z prostym montażem. Ich bezobsługowość (przede wszystkim dzięki braku elementów mechanicznych wewnątrz silosu) pozwala na wyraźne obniżenie kosztów obsługi. Wykorzystanie anteny soczewkowej oraz kompaktowa budowa części radarowego miernika, który po instalacji staje się elementem wnętrza silosu, gwarantuje użytkownikowi długookresowe wykorzystywanie bez konieczności demontażu oraz oczyszczania z pyłu. Dzięki samodzielnej konstrukcji anteny, przy wykorzystaniu w silosie praktycznie nie ma potrzeby instalacji owiewek.

Brak wpływu środowiska, temperatury i zapylenia na dokładność pomiarów. To wszystko obniża ilość prac serwisowych w okresie żywotności czujnika, co w konsekwencji wiedzie do obniżenia kosztów związanych z instalacją i użytkowaniem czujników radarowych Siemens. Prosta instalacja radaru z kołnierzem DN80 lub DN100 oraz szybka konfiguracja obniżają wymagania stawiane technikom, którzy je instalują i implementują do systemów sterowania linii pożniwnych.

Możliwość umieszczenia miernika w dowolnym miejscu na powierzchni silosu (jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości od miejsca wlotu materiału) zwiększa możliwości wykorzystania i obniża koszty na okablowanie i dalsze wydatki przy instalacji w starszych silosach. Obniża się też trudność przygotowania do instalacji w nowych silosach w czasie budowy.

Kątowy obrotowy kołnierz, który jest standardowym elementem urządzenia, pozwala na rezygnację ze specjalnych kątowych kołnierzy i przedłużek. Te bowiem w większości są konieczne przy montażu mechanicznych mierników dla wypoziomowania ich podstawy. Z kolei możliwość rezygnacji z tych elementów pozwala obniżyć koszty poniesione na materiały i wykonawstwo związane z montażem każdego czujnika.

Istnienie ogólnoświatowej sieci wsparcia technicznego Siemens gwarantuje pełną dostępność do konsultacji czy obsługi ze strony firmy Siemens również w przypadku trudniejszego dostępu do gwarancyjnej i pogwarancyjnej (nawet w długim okresie) obsługi ze strony regionalnych dostawców elementów, na przykład w związku z zakończeniem przez nich działalności, co biorąc pod uwagę na bardzo długą żywotność czujnika radarowego nie jest wykluczone. 

Projektowanie produkcji

Nadajnik radarowy Siemens Sitrans LR560 jest wyprodukowany ze stali nierdzewnej z pokryciem je IP68. Obrotowa podstawa kołnierzowa jest przeznaczona do montażu na dachu silosu. Na podstawie umieszczona jest antena soczewkowe z zintegrowaną plastikową osłoną, zapewniającą łatwy dostęp pomiarowego sygnału radarowego. Korpus nadajnika ze stali nierdzewnej zawiera układy elektroniczne nadajnika dostosowane do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem (Ex). Z korpusu nadajnika wychodzi przejściówka służąca do kablowego połączenia z systemem sterującym. Górna nierdzewna pokrywa pozwala na dostęp do systemów elektronicznych. Cała konstrukcja jest wykonana w stopniu ochrony IP68.

Wykonanie jest ukierunkowane na bardzo długą żywotność w warunkach na zewnątrz silosu z uwzględnieniem bezobsługowości przez cały okres użytkowania.

Innowacyjne rozwiązania

Nowość i innowacyjność radaru Strans LR560 polega przede wszystkim na skuteczności, prędkości i szęstotliwości poszczególnych czujników. Pomiar rozpoczyna się już z pierwszą zmianą poziomu, bez względu na kształt dna, również w przypadku silosów ze stożkowatym lejem. Pomiar z wykorzystaniem radaru gwarantuje pewny i stabilny pomiar w dolnej części zbiornika. W przypadku skomplikowanych konstrukcji wewnętrznych oprogramowanie umożliwia regulację sygnału i tłumienie fałszywego sygnału. To zaś zapewnia dokładny pomiar nawet w tak trudnych miejscach. Wyeliminowany został również problem związany z elektrycznością statyczną w silosach emaliowanych, która pojawia się w miejscu montażu mechanicznych mierników. Obniża ona żywotność elektronicznego osprzętu samych mierników mechanicznych nawet w przypadku sumiennej i obsługi i zapewnieniu uziemienia.

Innowacyjnym efektem wykorzystania radarów oraz wykonywania nimi nieprzerwanych pomiarów jest możliwość przeliczenia uzyskanych danych na objętość materiału bądź ich masę. Uzyskane dane można również ewentualnie przenieść na kształt stożka materiału w silosie, czym jeszcze dokładniej uściślić informacje dotyczącą masy. Dzięki wykorzystaniu technologii FMCW w jednym silosie można zamontować kilka radarów Sitrans LR560 bez zagrożenia wzajemnym ich wpływem na siebie. Dzięki wykorzystaniu większej liczby radarów w jednym silosie można śledzić kształt stożka ładowanego czy rozładowywanego materiału. W tym przypadku można również śledzić, kontrolować i obliczyć utratę masy składowanego materiału w okresie magazynowania. Ewentualne przeliczenie mas objętościowych w przypadku konkretnych materiałów może być wykorzystany do dalszego uściślenia masy materiału zmagazynowanego w silosie.

Wykorzystanie radaru Sitrans LR560 pomaga zwiększyć zakres cyfryzacji danych wyjściowych dokumentujących stan materiałów w zasobnikach oraz jako część digitalizacji całej pożniwnej linii w znacznym stopniu zwiększy możliwość śledzenia i archiwizacji procesów i stanów. Wykorzystanie technologii radarowej i dostarczonych przez nią informacji umożliwia progres w kierunku technologii Smart oraz ich wykorzystaniu na liniach pożniwnych.

Parametry techniczne:

Kąt szczytowy wiązki 4°
Długość przesyłanych fal 78 GHz
Napięcie robocze 24V DC
Temperatura robocza -40 až +200°C
Zakres pomiaru 0 do 100m
Dokładność pomiaru 0,25%
Przewód sygnału wyjściowego 4-20 mA, protokoły HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Certyfikacja systemów elektronicznych do środowiska strefy II z zagrożeniem wybuchem (Ex)
Otwór instalacyjny DN80 bądź DN100
Bezobsługowy
Stały pomiar poziomu
Pokrycie IP68