+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech108
  • English418
  • Polish345
  • Slovak

Sterowanie za pomocą PC

  • System jest zaprogramowany dokładnie do potrzeb i życzeń inwestora
  • Aktualny poziom wypełnienia silosa, temperatury ziarna wewnątrz silosa, temperatura zewnętrzna i wilgotność
  • Ważne stany można wyświetlać za pomocą dostępu zdalnego

Sterowanie za pomocą PC

Najnowocześniejszy system sterowania, gdzie obsługa włącza wybrany program klikając myszką na schemacie sterowania na ekranie monitora PC w sterowni. System jest zaprogramowany dokładnie do potrzeb i życzeń inwestora. Wszystkie niezbędne dane i stany są monitorowane i zapisywane. Aktualny poziom wypełnienia silosa, temperatury ziarna wewnątrz silosa, temperatura zewnętrzna i wilgotność, są podstawowymi danymi, które widzi obsługa i analizuje bezpośrednio na monitorze PC.

System włączania wentylacji jest zależny bezpośrednio od aktualnego stanu powietrza na zewnątrz, a jego zadaniem jest możliwie najlepsze wyrównanie różnic temperatur wewnątrz i na zewnątrz silosa, aby nie dochodziło do kondensacji i zmniejszenia jakości magazynowanego ziarna. Ważne stany można wyświetlać za pomocą dostępu zdalnego, na przykład na urządzeniu mobilnym. Dostęp zdalny jest również wykorzystywany do natychmiastowych interwencji serwisowych i monitoringu stanów awaryjnych do identyfikacji ewentualnej usterki.

Proste sterowanie 

Sterowanie całej linii do przetwarzania zbiorów jest realizowane za pomocą panela sterującego, który jest zainstalowany w komputerze osobistym z systemem Windows XP i Control Web 6.1. Całe sterowanie jest wykonywane za pomocą myszy komputerowej, która służy, jako wskaźnik i element sterujący. Za jej pomocą można włączać silniki, zamykać albo otwierać zasuwy i zamknięcia.

Sterowanie maszyn i włączanie dróg jest bardzo proste i intuicyjne. Na przykład, jeżeli chcemy włączyć określoną drogę transportu, jeżeli chcemy włączyć określoną drogę transportu, ustawiamy zasuwy i zamknięcia w odpowiednich położeniach za pomocą lewego albo prawego przycisku myszy, a potem klikamy lewym przyciskiem myszy na maszynę, którą chcemy uruchomić (jeżeli chcemy wyłączyć maszynę, klikamy na nią prawym przyciskiem). Przed włączeniem pierwszej maszyny na drodze włącza się najpierw automatycznie buczek ostrzegawczy.

Software musi nas również ostrzegać w przypadku awarii. Stan awaryjny powstaje na przykład przy wyłączeniu zabezpieczenia z powodu przeciążenia silnika. W takim przypadku poprzednia maszyna (która dostarcza zboże do uszkodzonej maszyny) zatrzymuje się, symbol maszyny, która spowodowała wyłączenie zaczyna migać na czerwono i jednocześnie buczek włącza sygnał przerywany.

System jest między innymi ustawiony do automatycznego uruchamiania maszyn związanych z oczyszczarką. To oznacza, że po uruchomieniu oczyszczarki automatycznie włączą się wszystkie współpracujące z nią przenośniki i wentylatory łącznie z wentylatorami na cyklonie.

Automatyzacja silosów

Każdy silos ma dwa dolne wentylatory napowietrzające i jeden wentylator górny (wyciągowy). Można je uruchomić ręcznie klikając na odpowiedni wentylator albo robi to układ czasowy. Panel do ustawienia czasów pojawia się po kliknięciu na przycisk „Czasy wentylatorów“. W nim osobno dla każdego silosa ustawia się czas pracy wentylatora w wybranym silosie. Praca wentylatorów jest blokowana temperaturą zewnętrzną i wilgotnością powietrza, wartości ustawia się w tym panelu.

Pomiar poziomu

W silosach głównych i silosie akumulacyjnym do suszarni są instalowane czujniki poziomu. Pokazują one wolne miejsce w metrach z rozdzielczością 0,1 m.

W zbiornikach spedycyjnych są instalowane czujniki poziomu. Kiedy czujnik włączy się, na ekranie zaczyna świecić lampka sygnalizacyjna wypełnienia, odzywa się buczek i pojawia się okno z odpowiednim komunikatem. Jednocześnie zatrzymuje się pierwszy przenośnik na drodze do silosa.

Pomiar  temperatur

W silosach głównych są instalowane termometry, w każdym silosie 4 szt. z 8 czujnikami. Pomiar odbywa się nieprzerwanie, jeżeli jest włączony komputer). W panelu pomiaru temperatury można ustawić granice, od których te dane będą podświetlane na czerwono. Ta sygnalizacja zależy od wysokości poziomu w silosie (pod uwagę brane są tylko temperatury w zbożu, a nie w pustej przestrzeni nad nim), przy czym ustawienia są niezależne dla każdego silosa.

Każdy dzień z pomiarem temperatury jest zapisywany w archiwum. Każdy silos ma swoje archiwum, które jest podzielone na miesiące kalendarzowe, przy czym czas archiwizowania wynosi jeden rok. Archiwizowane temperatury można wyświetlić i wydrukować, jako tabelę albo przedstawić w postaci kolorowego wykresu.

 

Formularz zapytania ofertowego

form_gdpr