+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1126
  • English1129
  • Polish1130
  • Slovak

Grain Terminal

  • Przejrzysta i bezpieczna aplikacja
  • Opłata tylko 1 %
  • Możliwość zawierania transakcji terminowych
  • Tylko dla rejestrowanych użytkowników
  • Obustronna ochrona płatności przez ČSOB
  • Lepsze ceny  sprzedaży i zakupu bez pośredników

GrainTerminal - platforma do transakcji handlowych z artykułami masowymi

Spółka Pawlica s.r.o. rozszerzyła swoją działalność na obszar handlu roślinnymi artykułami masowymi i to tak, że na wiosną 2017 uruchomiła nową aplikację www.grainterminal.cz. Chodzi o platformę do handlu rolnymi artykułami masowymi albo o konkretne narzędzie umożliwiające bezpośredni kontakt między producentami i przetwórcami.

Motywacją było utworzenie jednego centralnego miejsca, w którym dzięki prostej aplikacji internetowej spotykaliby się zarówno przetwórcy, jak i producenci z sektora zbóż i ziarna oraz roślin oleistych i strączkowych, którzy byliby zdolni w prosty i bezpieczny sposób zawierać transakcje handlowe w regionie Europy Środkowej. Partnerem projektu jest bank ČSOB, który zaplanowała dla projektu bezpiecznie deponowane rachunki do realizowania płatności. Plantatorzy będą mogli sprzedawać bezpośrednio do Niemiec, Austrii i ewentualnie do Polski, gdzie jest ogromny popyt na zboża.

Aplikacja www.grainterminal.cz jest przeznaczona tylko dla zarejestrowanych, sprawdzonych i niezawodnych użytkowników. Są nimi z jednej strony producenci-rolnicy, a z drugiej strony przetwórcy, ewentualnie spółki eksportujące europejską nadwyżkę produkcyjną poza nasz kontynent. Wyeliminowanie choćby tylko jednego ogniwa z łańcucha pośredników tworzy przestrzeń na osiągnięcie znacznie korzystniejszych wskaźników ekonomicznych w działalności gospodarczej poszczególnych użytkowników systemu.

Handel jest w parytecie FCA, siedziba sprzedającego, zgodnie z uznawanymi na świecie warunkami dostawy Incoterms 2010. Pieniądze od odbiorcy są złożone w banku, co daje plantatorowi gwarancję, że jak tylko spełni swoje zobowiązanie dostarczenia towaru w odpowiedniej jakości i ilości, to będą mu one automatycznie wypłacone na podstawie dokumentów umownych.

Rachunki depozytowe są dostępne on-line w aplikacji i obie strony umowy mogą skontrolować, czy pieniądze do danego kontraktu są złożone. Jeżeli tak się nie stanie, to zgodnie z naszymi warunkami handlowymi, sprzedający nie powinien załadować ani kilograma towaru. Z drugiej strony, jeżeli sprzedający nie spełni swego zobowiązania, to złożone pieniądze wracają z powrotem na rachunek kupującego.

Dzięki aplikacji plantator ma pewność, że cenę ustalił bezpośrednio z klientem końcowym, a aplikacja zabezpiecza mu jednocześnie transparentną płatność. Końcowemu klientowi umożliwia wybór z dużej liczby zarejestrowanych dostawców.

Zawieranie transakcji przez GrainTerminal jest bardzo łatwe. Nowy użytkownik sam rejestruje się bezpłatnie przez formularz internetowy, w którym wypełnia podstawowe informacje o spółce. My, jako użytkownik i administrator sprawdzamy wiarygodność tych podanych danych w dostępnych źródłach, ewentualnie odwiedzamy go osobiście. Po procesie sprawdzenia użytkownik może składać oferty, co polega na wypełnieniu formularza deklarowanych parametrów produktu. Użytkownik, który złożył ofertę i użytkownik składający zapotrzebowanie na dany towar masowy mogą już rozpocząć negocjacje związane z warunkami transakcji. Jeżeli druga strona akceptuje prezentowaną ofertę, dojdzie do ważnego prawnie i wiążącego zawarcia umowy. Aplikacja automatycznie wygeneruje pisemną postać zawieranej umowy, zapisze ją w kontach użytkownika obu stron i jednocześnie wyśle ją na e-mailowe adresy stron umowy.

System uwzględnia elastyczność terminów transakcji, a umowy można zawierać zarówno z natychmiastową realizacją fizyczną, jak i jako terminowe transakcje, kiedy to do przemieszczenia towaru może dojść w horyzoncie czasowym od miesiąca aż do jednego roku.

Nieodłączną częścią systemu jest funkcja miejsca płatności, za pośrednictwem rachunków depozytowych i to w koronach, euro i w złotych. Partnerem projektu w kwestii zapewnienia realizacji zapłaty cen kupna jest właśnie ČSOB, gdzie rachunki w poszczególnych walutach są prowadzone pod nazwą zdeponowanych środków operacji GrainTerminal. 

Formularz zapytania ofertowego

form_gdpr