+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech819
  • English820
  • Polish821
  • Slovak

Serwis

Dla wszystkich naszych wyrobów świadczymy standardowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis techniki laboratoryjnej PFEUFFER prowadzimy z udziałem certyfikowanego technika serwisowego albo urządzenia wysyłamy do naprawy u producenta.

PRZEGLĄD PRZED SEZONEM

Dla suszarek Stela, techniki transportowej, oczyszczarek i innych zainstalowanych maszyn oferujemy usługę "przedsezonową" i "posezonową" w formie przeglądu i rewizji urządzeń elektrycznych i gazowych. Wszystkie czynności serwisowe wykonywane w ramach tej usługi są prowadzone przez certyfikowanych techników. W przypadku przeglądu przedsezonowego jest to jednodniowy przegląd suszarki Stela, jej regulacja i usunięcie drobnych usterek, które można naprawić bezpośrednio na miejscu. Jeżeli dojdzie do stwierdzenia poważniejszych usterek, dalsze postępowanie jest uzgadniane bezpośrednio z technikiem serwisowym. Na zakończenie przeglądu jest wystawiany protokół z oznaczeniem stanu serwisowego i zaleceniem środków do wprowadzenia w następującym sezonie. W celu szczegółowego zredagowania umowy prosimy wysłać do nas konkretne zapytanie za pomocą formularza kontaktowego. W przypadku uzgodnienia usługi, przed przeglądem, zgłosi się do Państwa telefonicznie nasz technik i ustali odpowiedni termin wizyty.

REWIZJA URZĄDZENIA GAZOWEGO

Przy zamawianiu podstawowego serwisu w ramach tej usługi na miejsce przyjeżdża specjalista – konserwator urządzeń gazowych, który wykonuje obowiązkową, coroczną rewizję urządzeń gazowych. Ta rewizja obejmuje regulację palnika i wystawienie protokołu z jego regulacji. Klient ma obowiązek zapewnienia w tym czasie dostawy gazu od dystrybutora gazu w celu przeprowadzenia prób. 

SERWIS 24

Ten serwis jest ustalany na okres żniw i służy do natychmiastowej interwencji w przypadku wystąpienia problemów w suszarce STELA. Umowę na usługę Serwis 24 można zawrzeć na piśmie tuż przed rozpoczęciem sezonu. Ta usługa zapewni Państwu to, że od zgłoszenia usterki jej usuwanie będzie prowadzone priorytetowo i to tak, że w czasie do 24 godzin awaria zostanie usunięta albo – w przypadku poważniejszej awarii – zostanie rozpoczęte takie postępowanie, które umożliwi jak najszybsze usunięcie awarii. Poważna awaria zostanie usunięta w najkrótszym możliwym czasie. W takich poważnych przypadkach czas usunięcia usterki może przekroczyć 24 godziny. Dla dostaw części zamiennych, w przypadku zgody zamawiającego, organizujemy ekspresowy transport, nawet lotniczy. Zamawiającemu są naliczane tylko koszty przewoźnika, a wydatki poniesione na zorganizowanie całej operacji są zawarte w cenie. Dla suszarek w okresie gwarancyjnym transport i cena części zamiennych nie jest naliczana klientowi.

W cenie usługi Serwis 24 jest utrzymywanie gotowości non-stop i priorytetowa interwencja (technik serwisowy przerywa bieżące prace i zajmuje się usunięciem Państwa problemu). Ten priorytet dotyczy również większej liczby awarii w sezonie.

W celu szczegółowego zredagowania umowy prosimy wysłać do nas konkretne zapytanie za pomocą formularza kontaktowego.