+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech88
  • English150
  • Polish151
  • Slovak

Silosy betonowe

  • zwiększenie zdolności konkurencyjnej
  • zmniejszenie kosztów osobowych
  • lepszy przepływ informacji
  • możliwość komunikacji w systemie księgowo -operacyjnym
  • przegląd on-line stanu zapasów magazynowych

MOŻLIWOŚĆ MODERNIZACJI SILOSÓW BETONOWYCH

Ze względu na brak silosów stalowych o dostatecznej pojemności, w przeszłości budowano przede wszystkim betonowe silosy o dużej pojemności, których zadnie w centralnie zarządzanym kraju było całkiem jasne: zapewnić dostateczne możliwości magazynowe dla przemysłu młynarskiego i produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarczych. Ilości poszczególnych obiektów można liczyć w setkach, a całkowita zdolność magazynowa przekracza 3,5 miliona ton.

Aktualny stan techniczny i technologiczny tych zakładów jest w znacznym stopniu odbiciem daty budowy i z dzisiejszego punku widzenia jest oceniany, jako niewystarczający. Po prostu większość betonowych silosów wykorzystuje urządzenia technologiczne, które powstały w czasie ich budowy zgodnie z ówczesnymi wymaganiami operacji towarzyszących magazynowaniu. Początkowo osiagana wydajność odbioru, dróg transportu i spedycji wynosiła 60 do 80 t/godz.., co w znacznym stopniu może ograniczyć działanie takiego zakładu, szczególnie w sytuacji, kiedy właściciel silosa chce wyjść naprzeciw swoim dostawcom i partnerom handlowym. Lapidarnie mówiąc – zakład, który nie przejdzie modernizacji i zwiększenia możliwości urządzeń technologicznych, rezygnuje na dobre z tej usługi dla dostawców i jakichkolwiek większych ambicji handlowych.

Wady starych betonowych silosów

mała wydajność, zawodność, wymagania licznej obsługi, nieekonomiczna praca.

Modernizacja

przyjęcie , zzwiększyć jego wydajność, oczyszczanie, suszenie, drogi transportowe, instalacja elektryczna, sterowanie

Wynik

zwiększenie zdolności konkurencyjnej, zmniejszenie kosztów osobowych, lepszy przepływ informacji, możliwość komunikacji w systemie księgowo -operacyjnym, przegląd on-line stanu zapasów magazynowych.

Z eksploatacyjnego punktu widzenia najważniejsza jest niezawodność całego urządzenia technologicznego, jego prostota i intuicyjne sterowanie. Oba aspekty zapewnia wprowadzenie komputera przemysłowego i poszczególnych elementów elektrycznych ze spółki Siemens. Cały silos można sterować za pośrednictwem monitora komputera i wyświetlanego na nim schematu technologicznego. Tak łatwo, jak dziś małe dzieci uczą się stosowania techniki obliczeniowej, można się też nauczyć sterowania urządzeniami technologicznymi betonowego silosa.

Połaczenie potencjału betonowych silosów i modernizacji urządzeń technologicznych kryje prawie nieograniczone możliwości, pytaniem jest tylko, czy już nadszedł czas, aby zostało to zrozumiane ze strony właścicieli. Ten, kto chce odnosić sukcesy w handlu masowymi artykułami rolnymi musi mieć co najmniej takie wyposażenie, jak terminale agrotechniczne, które znamy z zagranicy.

PRZYKŁAD Z PRAKTYKI

W Republice Czeskiej  istnieje betonowy silos, który aktualnie przechodzi kompleksową modernizację. W tym silosie są aktualnie użytkowane trzy kosze przyjęciowe wyposażone w przenośniki marki Skandia Elevator, każdy o wydajności 120 ton za godzinę. Podobnie została zwiększona wydajność elewatorów do 120, a nawet 150 t/godz.. Redlery do załadunku i wyładunku zostały wymienione na przenośniki również ze spółki Skandia Elevator, z przemysłowego typoszeregu o największej wydajności. Istotne jest, że do całego urządzenia technologicznego została włączona oczyszczarka Gebr. Ruberg, o wydajności 200 t/godz., którą udało się umieścić na szóstym piętrze tego silosa, czyli dwadzieścia metrów nad ziemią, bezpośrednio w tracie przyjęciowej i spedycyjnej. Z powodu możliwie jak najszybszej spedycji, dla osiągnięcia najlepszych kosztów transportu, przeprowadzono optymalizację procesów i wykorzystano redler spedycyjny o wydajności 200 t/godz., przy załadunku do wagonów kolejowych i samochodów ciężarowych. Wysyłany materiał jest oczywiście ważony na certyfikowanej wadze o dokładności wymaganej w kontaktach handlowych. Ta właśnie szybkość załadunku wymagała sofistykowanego rozwiązania banalnego problemu polegającego na zmiennym ustawieniu wylotuu z drogi komunikacyjnej i konieczności przemieszczania środka transportu, aby osiągnąć optymalny rozkład materiału bez przesypek. Fizycznie nie jest możliwe, aby kierowca samochodu albo manewrowy zestawu kolejowego, byli zdolni do obserwacji wypełnienia przestrzeni załadunkowej, a następnie przejeżdżania samochodem albo dawania sygnałów o konieczności przetaczania. Cały ten problem rozwiązała instalacja kamery skierowanej w kierunku wylotu i sieci Wi-Fi w całej przstrzeni załaadunkuy. Obraz on-line pprzenoszony do tabletu w kabinie, jest sofistykowanym i wygodnym dla obsługi rozwiązaniem, które oczywiście zwiększa prędkość załadunku. 

 

Galeria zdjęć

ZZN Svitavy a. s. 1.jpg
ZZN Svitavy a. s. 4.jpg
ZZN Svitavy a. s. 5.jpg
Primagra, a. s. Votice 6.jpg
Primagra, a. s. Votice 1
Kombinat Rolny, Kietrz
ZZN ve Vysokém Mýtě, a. s. 2.jpg
Primagra, a. s. Milín 1
Primagra, a. s. Milín 2
Primagra, a. s. Sedlčany 1
Primagra, a. s. Milín 3
Primagra, a. s. Sedlčany 2
ZZN Polabí a. s. Pečky
ZENA Mimoň
Obila Kutná Hora 1
Obila Kutná Hora 2
ZENA Mimoň a. s. 2
Primagra, a. s. Milín 3

Formularz zapytania ofertowego

form_gdpr