+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech852
  • English853
  • Polish854
  • Slovak

Drogowa przejazdowa waga pomostowa PAWLICA TruckScale

  • łatwe osiągnięcie gotowości budowlanej i instalacja bez względu na warunki atmosferyczne
  • modułowe rozwiązanie
  • niezawodne czujniki
  • uruchomienie i serwis przez osobę certyfikowaną
  • urzędowe sprawdzenie
  • instalacja pod kontrolą jednego dostawcy łącznie z integracją systemu sterowania do linii przetwórstwa zbiorów

Drogowa przejazdowa waga pomostowa PAWLICA TruckScale

Drogowa przejazdowa waga pomostowa PAWLICA TruckScale jest przeznaczona dokładnego ważenia w klasie handlowej OIML i ČSN EN 45 501 + AC, która jest wymagana w związku z działalnością zakładów rolniczych i spółek handlowych. Waga składa się z trzech głównych komponentów.

Jako podstawa służy konstrukcja z betonowych, prefabrykowanych części, które układa się na zagęszczonym podłożu żwirowym, a następnie spawa się. To rozwiązanie ogranicza do minimum ilość prac budowlanych związanych z posadowieniem wagi i znacznie przyspiesza całą instalację.

Drugą częścią wagi jest właściwy pomost wagowy. Jest on wykonany, jako płaska żelbetowa konstrukcja zapewniająca wysoką sztywność i stabilność systemu, a ponadto odporność na warunki atmosferyczne. Pomost o szerokości 3 m jest standardowo dostarczany o długości 9 m.

Trzecią i najważniejszą częścią wagi są czujniki tensometryczne. Elementem wagi PAWLICA TruckScale są czujniki wykonane w WE, których konstrukcja jest hermetycznie zamknięta i wodoodporna zgodnie z kryteriami stopnia ochrony IP68. Czujniki spełniają wymagania klasy dokładności III zgodnie z OIML i ČSN 45501 do ważenia handlowego w ramach WE.

Najpopularniejszym wariantem wykonania wagi jest jej wpuszczenie, wyrównanie z okolicznym terenem, ale wykonanie najazdowe też jest możliwe. Zwykłe wymiary dla zakładów rolniczych wynoszą 3 x 18 przy zakresie ważenia do 60 t. Taka waga jest wyposażona w sześć czujników tensometrycznych równomiernie rozłożonych pod pomostami wagowymi. Szczelina po obwodzie całej wagi jest wypełniona gumą osłonową o kształcie litery T, która skutecznie zapobiega wnikaniu wody i zanieczyszczeń pod wagę.

Standardowym wyposażeniem drogowej przejazdowej wagi pomostowej PAWLICA TruckScale jest połączenie z Państwa komputerem sterującym istniejącą linią do przetwarzania zbiorów z drukarką kwitów wagowych, Deklaracją ES sprawdzenia wagi dla celów handlowych, uruchomieniem do pracy i przeszkoleniem obsługi. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniają nasi przeszkoleni pracownicy.

Wagę można opcjonalne doposażyć w najróżniejsze akcesoria, jak zewnętrzny wyświetlacz bezpośrednio przy wadze, zapora z semaforem albo interkomem do komunikacji kierowcy z obsługą.

 

Galeria zdjęć

Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale

Formularz zapytania ofertowego

form_gdpr